TIKTOK SHOP - MUA HÀNG

( * ) Mẫu link chuẩn để buff like, cmt, view, share tiktok : https://www.tiktok.com/@username/video/id_video
( * ) Mẫu link chuẩn để buff sub, live tiktok : https://www.tiktok.com/@username
( * ) Để lấy link chuẩn bắt buộc phải dùng trình duyệt trên máy tính

Tổng tiền: chọn sever

Lưu ý

⚠️ Link ví dụ: Dán Full link sản phẩm kênh Tiktok
⚠️ Cách lấy: Click vào sản phẩm cần tăng đơn bán hàng sau đó click nút chia sẽ và chọn sao chép liên kết
⚠️ Link mẫu: https://vt.tiktok.com/ZS8UUMDb1/
⚠️ Shop phài đặt sản phẩm ở chế độ thanh toán qua nhận hàng

Danh sách đơn hàng

# Mã đơn hàng Object ID Servers Số lượng Bắt đầu Đã tăng Giá Ghi chú Trạng thái Thời gian